Algemene voorwaarden

Gunstige Hapjes, gevestigd te Eerde - Meierijstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Gunstige hapjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Gunstige hapjes (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Gunstige hapjes verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Lijst met je contactgegevens via een app;
 • Internetbrowser en apparaattype;


De manier waarop ik gegevens verzamel:

Gunstige hapjes verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier en  het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten.  Gunstige hapjes verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Gunstige hapjes hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Gunstige hapjes verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Gunstige hapjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gunstige hapjes verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Gunstige hapjes een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Gunstige hapjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Gunstige hapjes gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gunstige hapjes;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Gunstige hapjes een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Gunstige hapjes van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@gunstigehapjes.nl    Gunstige hapjes reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Gunstige hapjes  neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gunstigehapjes.nl